Statuten en reglementen

De statuten van onze verenging

Statuten AV Fivelstreek

 

Het huishoudelijk reglement van onze vereniging

Huishoudelijk Reglement AV Fivelstreek

 

Protocol trainen onder hitte en andere extreme weersomstandigheden 

Protocol trainen onder hitte en andere extreme weersomstandigheden