Aanmelden

Aanmelden

Voordat je je echt aanmeldt, kun je vrijblijvend een aantal keren meetrainen om te kijken of het wat voor je is. Bel of whatsapp van tevoren even met 06-15901148 (Bram Noordhuis) zodat we kunnen zorgen dat je door een trainer wordt opgevangen. Als je lid wilt worden kan dat ook door een papieren aanmeldformulier (vraag even aan een trainer) in te vullen.

Online kan ook via de volgende stappen, maar dan ben je direct lid.

Onderstaand het aanmeldformulier voor een lidmaatschap van AVFivelstreek.
Vergeet niet om het machtigingsformulier te downloaden, te ondertekenen en in te leveren bij je trainer.

Doorlopende machtiging AV Fivelstreek.pdf

 

Om de vereniging goed te kunnen laten functioneren, zijn wij voortdurend op zoek naar vrijwilligers. Daarom doen we niet alleen een beroep op de senioren, maar ook op de ouders van de jeugdleden.
Machtiging: ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Atletiekvereniging Fivelstreek voor het afschrijven van de contributie. De contributie wordt jaarlijks in twee termijnen betaald. Onze incasso ID is NL54ZZZ400375590000

€ 0
 

Doorlopende machtiging AV Fivelstreek.pdf

 

Loopsport

Bij AV Fivelstreek vinden de trainingen plaats op een prachtige atletiekbaan en verder buiten de baan in Delfzijl en omgeving. Je bent van harte welkom om eens een paar trainingen bij te wonen. Er is voor iedereen (beginners, gevorderden, jong en oud) wel een geschikte groep te vinden om je bij aan te sluiten. Aanmelden kan door bovenstaand aameld formulier in te vullen en te bevestigen door op de aanmeld button te klikken. Er kan ook altijd vrijblijvend een trainigsavond bijgewoond worden om de eventuele twijfel weg te nemen. 

 

Baanatletiek

Voor de baanatleten zijn er drie trainingsgroepen: pupillen (6-10 jaar), junioren (11-19 jaar) en senioren. De trainingen vinden plaats op de atletiekbaan. 's Winters is de maandagtraining in Sportcentrum Eelwerd in Appingedam. Je bent van harte welkom om eens een paar trainingen bij te wonen. Aanmelden kan door bovenstaand aameld formulier in te vullen en te bevestigen door op de aanmeld button te klikken. Er kan ook altijd vrijblijvend een trainigsavond bijgewoond worden om de eventuele twijfel weg te nemen. 

 

Triathlon

De triathlon-training bestaaan uit zwemtrainingen (hoofdzakelijk in zwembad Dubbelslag in Delfzijl), hardlooptrainingen op de dinsdag- en donderdagavond en fiets trainingen.
Aanmelden kan door bovenstaand aameld formulier in te vullen en te bevestigen door op de aanmeld button te klikken. Er kan ook altijd vrijblijvend een trainigsavond bijgewoond worden om de eventuele twijfel weg te nemen. 

 

Sponsoren