Corona perikelen

Het zijn rare tijden en dat geldt ook voor onze vereniging. Aan de hand van de protocollen van de Veiligheidsregio, de Atletiekunie en het NOC NSF. hebben we helaas moeten besluiten om ook voor onze vereniging maatregelen te nemen. Het bestuur begrijpt dat daardoor een andere belevening aan het sporten en het verenigingsleven kan ontstaan. Daarom kijken we vooral naar wat wel mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk is. We hopen met elkaar dat de maatregelen van korte duur zijn. 

Voor de komende tijd gelden de volgende regels:

  • Door de overheid is besloten dat alle kantines de deuren op slot moeten houden. Dit geldt helaas ook voor ons clubhuis. Samenkomen in het clubhuis kan helaas dus  even niet
  • De jeugdtrainingen gaan door. De overheid is van mening dat kinderen niet onder de risicofactor gelden. Wel geldt het kiss and ride principe. Dit houdt in dat de kinderen door de ouders afgezet kunnen worden en dat de ouders niet op het Sportpark komen of blijven kijken. 
  • De groepsgrote wordt teruggebracht van 15 naar 4 leden per training. Dit vergt enige creativiteit en discipline van elkaar. Voor sporten buiten boven de 18 jaar is een maximum ingesteld van 4 personen maar er mogen wel meerdere groepen van max 4 personen o.l.v. 1 trainer een training volgen. In overleg met de trainers is besloten dit alleen op de baan te doen en voorlopig met een maximum van 12 lopers (3 of meer groepen van 4 of kleiner). Belangrijk is dat binnen de groepen de onderlinge afstand altijd minimaal 1,5 meter is. Je mag tijdens de training ook niet meer wisselen van groep. Om onderscheid te kunnen maken tussen de groepen zijn gekleurde linten aangeschaft. Hiervoor is een schema gemaakt en we gaan dit in eerste instantie proberen zonder aanmelding maar houden voorlopig wel een maximum aan van 12 lopers op de baan (vol=vol). Indien er meer leden komen kunnen deze dan zelfstandig gezamenlijk in groepjes van maximaal 4 lopers buiten de baan gaan trainen.Voor de andere trainingen worden in een aangepast schema suggesties aangereikt en deze zou je in groepjes van maximaal 4 ook goed samen kunnen doen.
  • Het is goed te zien/horen dat er de afgelopen week al veel samen gelopen is en er afspraken worden gemaakt via app-groepjes. Indien je nog niet bij een app groep aangesloten bent en hier behoefte aan hebt kun je eventueel contact opnemen met anderen van je groep of even contact met het bestuur opnemen. We gaan dan kijken wat voor jou kunnen doen.
  • Gebruik je gezond verstand en blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt. 

De protocollen van de Atletiekunie en het NOC NSF zijn hieronder te vinden. 

Verantwoord sporten NOC/NSF

Protocol Atletiekunie